Členovia výboru

predseda – Petra Dušeková

podpredseda – Juraj Pacalaj

tajomník – Matej Slezák

poradca chovu – Mária Donátová

pokladník – Linda Slezáková

výcvikári – Roman Kotúľ, Michal Kváš

predseda revíznej komisie – Zdeňka Kvášová

členovia revíznej komisie -Martina Kohútová a Roman Kotuľ